ΜΕΚΑΣ ΑΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ | ENGLISH

Αρχική > ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΤΜ's > Ενίσχυση κλειδωμάτων ΑΤΜ's

Ενίσχυση κλειδωμάτων ΑΤΜ's

 

 
Τεχνική Περιγραφή ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΩΝ ΑΤΜ
ΤΥΠΟΥ UL και CEN-L
 
   Στόχος της παρέμβασης μας είναι να ενισχυθεί εσωτερικά το safe στα κλειδώματα του με σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας που προσφέρει το Safe.
 Οι προτεινόμενες εργασίες που απαιτούνται είναι οι παρακάτω:
 Ενίσχυση του κλειδώματος του safe με τη προσθήκη επιπλέον κλειδωμάτων.
Ο τρόπος εφαρμογής τους γίνεται με τοποθέτηση  ατσάλινων πείρων, προσαρμοσμένων, ώστε να κινούνται με ακρίβεια, σε μπάρα από συμπαγή ενισχυμένο χάλυβα ικανού πάχους .
Οι πείροι αυτοί κλειδώνουν σε αντίστοιχα αντικρίσματα από συμπαγή ενισχυμένο χάλυβα . Τα αντικρίσματα αυτά συγκολλούνται σε όλη την περίμετρό τους στο σώμα του safe, αντίστοιχα, και έχουν διανοιγμένες οπές, στις οποίες ασφαλίζουν οι πύροι όταν το safe είναι κλειδωμένο.
Οι πείροι παίρνουν κίνηση από τον υφιστάμενο μηχανισμό με προσθήκες κατάλληλων εξαρτημάτων. Με τον τρόπον αυτόν επιτυγχάνεται η ταυτόχρονη λειτουργία κλειδώματος πολλαπλών σημείων.
   Η εφαρμογή αυτή σε συνδυασμό και με την εφαρμογή της εξωτερική θωράκιση του safe, που έχει σχεδιάσει η εταιρεία μας, θεωρούμε ότι προσφέρει ιδιαίτερα αυξημένη ασφάλεια και επομένως μεγάλη καθυστέρηση στην απόπειρα διάρρηξης του safe. Επισημαίνουμε ότι οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να δώσουν απόλυτη εγγύηση για τη μη παραβίαση των safe. Σύμφωνα όμως με τις δοκιμές που έχουμε εκτελέσει στα εργαστήρια μας έχουμε υπολογίσει ότι ο χρόνος διάρρηξης με τα συνήθη μέσα (τροχοί διαφόρων τύπων, λοστός , συσκευές κοπής με οξυγόνο) είναι +40 λεπτά της ώρας
 
Μ.Ε.ΚΑ.Σ.  Α.Τ.Ε.